Sign In

Đồng Nai: Phát động phong trào thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức vừa ký ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua cao điểm được triển khai thực hiện từ tháng 6-2024 đến hết ngày 31-10-2024.

Theo đó, đối tượng thi đua gồm tập thể và cá nhân. Về tập thể có Sở Tư pháp, các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, phòng tư pháp cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.
Về cá nhân gồm công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, phòng tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

 

Chuyên viên của UBND xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) hướng dẫn người dân về các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh tư liệu

 

Để phong trào thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch đạt được mục tiêu xong trước ngày 31-12-2024, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm trước ngày 30-9-2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và tiêu chí cụ thể đối với các địa phương đang triển khai kế hoạch số hóa; thực hiện việc nhập dữ liệu số hóa vào phần mềm hộ tịch 158, đang phê duyệt dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy trình; các địa phương đã hoàn thành việc số hóa…

thudna