Sign In
2648/QĐ-BTP

Trích yếu: Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023

Loại văn bản Quyết định Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày có hiệu lực 30/12/2022 Trạng thái văn bản Đang có hiệu lực
Người ký
Nội dung văn bản
File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm