Sign In
1793/QĐ-BTP

Trích yếu: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả  công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp  giai đoạn 2022-2025 

Loại văn bản Quyết định Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày có hiệu lực 31/08/2022 Trạng thái văn bản Đang có hiệu lực
Người ký
Nội dung văn bản
File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm