Sign In

Chuyển đổi số từ việc tham gia phát triển xã hội số

Triển khai Ðề án số 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia", Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tích cực chỉ đạo Ðoàn các cấp trên địa bàn đẩy mạnh tham gia phát triển xã hội số.

Ði từng ngõ, gõ từng nhà vận động và hướng dẫn đăng ký định danh điện tử
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh chỉ đạo Ðoàn cấp huyện và cơ sở duy trì các đội hình Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt VNeID. Trên 5.000 lượt ÐVTN thực hiện ra quân, đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân đăng ký định danh điện tử mức độ 1, 2, góp phần tích cực vào thành công chung của tỉnh trong việc hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Ðề án.
Tiếp tục triển khai Ðề án "Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025", Ðoàn cơ sở duy trì mô hình đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường, xã. Các cấp bộ Ðoàn tổ chức 2 ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile trong thực hiện các nghĩa vụ về thuế về các dịch vụ khác liên quan đến thuế; hướng dẫn nhân dân sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử… Trong năm 2023, ÐVTN Quảng Ninh đã hỗ trợ trên 50.000 lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số

Bên cạnh việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo các Ðề án, tổ chức Ðoàn các cấp ở Quảng Ninh đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham mưu cấp ủy chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số toàn diện, tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; trong đó ÐVTN khối công chức, viên chức trẻ tiếp tục đẩy mạnh phong trào "3 trách nhiệm", tích cực tham gia ứng dụng chuyển đổi số trong thực thi công vụ.
Cụ thể, Ðoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh tích cực ra quân hướng dẫn người nộp thuế đăng ký, sử dụng Etax Mobile; Ðoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến trong các lĩnh vực thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ đồng hành doanh nghiệp, xử lý vi phạm; tham mưu xây dựng Phần mềm theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra - kiểm tra của Cục Hải quan tỉnh; Ðoàn Thanh niên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tham mưu đưa các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh vào Trung tâm, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thuê bao chính chủ để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; xây dựng clip và tài liệu hướng dẫn người dân nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an; Ðoàn Thanh niên Sở Y tế đăng ký và thực hiện các phần việc thanh niên cải tiến kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị như: ứng dụng hệ thống Thanh toán không dùng tiền mặt (sử dụng kết nối qua ngân hàng và quét mã QR code để thanh toán); xây dựng hệ thống lấy số, xếp hàng thông minh (triển khai hệ thống lấy số điện tử, xếp hàng tại phòng khám bằng màn hình chờ và hướng dẫn người bệnh xếp hàng chờ); xây dựng hệ thống đăng ký khám online trên website của bệnh viện (đoàn viên trực tổng đài hỗ trợ người đăng ký)…
Anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết, trong thời gian tới, Ðoàn các cấp sẽ tiếp tục duy trì lực lượng nòng cốt Tổ Công nghệ số cộng đồng tham gia thực hiện các nhiệm vụ theo Ðề án 06 của Chính phủ và các nhiệm vụ tham gia chuyển đổi số toàn diện.

Anh Thư