Sign In

Tìm giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Tìm giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp Viện Nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng (TFGI-Singapore) tổ chức Hội thảo Phát triển kinh tế số và hoàn thiện chính sách về công nghệ: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam.

Xây dựng xã hội số

Xây dựng xã hội số

Xã hội số là một trong 3 trụ cột của chương trình chuyển đổi số quốc gia, cùng với chính quyền số và kinh tế số. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các cấp chính quyền, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy các hoạt động xây dựng xã hội số với nhiều kết quả tích cực.