Sign In

Hội thảo rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06 tại Thừa Thiên Huế

(PLVN) - Ngày 15/12, tại TP Huế, Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo “Kết quả rà soát và giải pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) sau rà soát phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo do ông Hoàng Xuân Hoan - Phó CT Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì

Theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, dữ liệu dân cư được xem là dữ liệu gốc là một trong các tài nguyên quan trọng nhất, giá trị nhất của một quốc gia khi tiến hành các hoạt động chuyển đổi số gắn với mọi hoạt động của người dân, lấy người dân làm trung tâm; được quản lý tập trung, thống nhất và chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 đã quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai, thực hiện Đề án. Thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 về “Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế xã hội”, trong năm 2022, với sự hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành trung ương đã thực hiện rà soát 2.734 VBQPPL. Trong đó, có 278 văn bản cần được sửa đổi, bổ sung.
 Các văn bản được rà soát chủ yếu liên quan đến phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ công dân số. Tuy nhiên, việc rà soát trong năm 2022 mới chỉ là bước đầu chưa bao quát, đáp ứng được 05 nhóm mục tiêu của đề án 06. Vì vậy năm 2023, lãnh đạo Chính phủ đã giao Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL chủ trì tổ chức việc rà soát, cho ý kiến độc lập về kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương.

Ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp phát biểu tại hội thảo

 Theo đó, việc tổ chức rà soát, cho ý kiến độc lập và đề xuất giải pháp xử lý VBQPPL phục vụ triển khai Đề án đã được Tổ công tác triển khai khoa học, chặt chẽ cùng với sự tham gia tích, trách nhiệm của các bộ, ngành. Trong tháng 9/2023 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL đã tiến hành tổng hợp báo cáo kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương. Kết quả rà soát cho thấy, ở Trung ương có 20 cơ quan nhà nước có văn bản thuộc lĩnh vực quản lý cần phải rà soát, xử lý; ở địa phương, có 27 địa phương có văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành cần phải xử lý.
Cụ thể tổng số VBQPPL cần xử lý là 329 văn bản. Trong đó, VBQPPL ở trung ương là 234 văn bản; VBQPPL của 27 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 95 văn bản. Trong số đó đã có 55 văn bản đã được xử lý; và trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan đã xác định lộ trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản trong giai đoạn 2023-2025.
Tuy nhiên đại diện Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp cho rằng một số kết quả rà soát của các bộ, ngành chưa đảm bảo chi tiết, cụ thể nội dung quy định cần sửa đổi; một số phương án, giải pháp đề xuất xử lý đưa ra còn chung chung. Ví dụ như một số cơ quan đề xuất bổ sung phương thức thực hiện trên môi trường điện tử nhưng chưa có phương án tái cấu trúc quy trình; xác định các thông tin trong tờ khai, biểu mẫu không yêu cầu công dân phải cung cấp mà khai thác, sử dụng thông tin sẵn có tại Cơ sở dữ liệu nhưng chưa có phương án thay đổi biểu mẫu cách thức thực hiện; việc đơn giản thủ tục hành chính như giảm bớt quy trình, bỏ các thông tin không cần thiết còn chưa rõ ràng...

Quản trị cao cấp

Tag: