Sign In
Hỗ trợ thực hiện công tác chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hỗ trợ thực hiện công tác chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

10:37 12/04/2024

Chiều 11/4, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có buổi làm việc với Bộ Công an về Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2035.