Sign In
Bạc Liêu: Đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo Đề án 06 của chính phủ

Bạc Liêu: Đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo Đề án 06 của chính phủ

00:00 12/04/2024

Phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ bắt buộc phải có trong rất nhiều hồ sơ, thủ tục như định cư nước ngoài, xuất khẩu lao động, du học, xin việc làm, bổ nhiệm, ứng cử, nhận con nuôi, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức… Thực tế cho thấy, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC, giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, chi phí; đồng thời, giảm áp lực giấy tờ, công việc cho cơ quan quản lý Nhà nước, tăng tính minh bạch trong giải quyết TTHC, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.