Sign In

Hướng dẫn gửi/nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia & Giao việc trên Hệ thống

Hệ thống quản lý văn bản điều hành là hệ thống được xây dựng nhằm mục đích giúp văn thư vào sổ văn bản đến, ký số văn bản đi, phân công xử lý văn bản theo bút phê của lãnh của các cơ quan thi hành án dân sự; Hỗ trợ văn thư thực hiện xử lý quy trình văn bản liên thông.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

 

thunga

File đính kèm:

Tag: