Sign In

Hướng dẫn khắc phục sự cố ký số - Bộ Tư pháp

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CHỮ KÝ SỐ

1. Link truy cập
chrome://flags/#temporary-unexpire-flags-m87
chrome://flags/#allow-insecure-localhost
2. Các bước thực hiện 
Trong trường hợp ký số bị lỗi : Kích vào không hiển thị form ký số, người dùng thực hiện các bước sau để khắc phục lỗi


Bước 1: Vào trình duyệt web Google Chome hoặc Cốc Cốc copy link sau: chrome://flags/#temporary-unexpire-flags-m87
 
 

 

Bước 2 : Vào trình duyệt web Google Chome hoặc Cốc Cốc copy link chrome://flags/#allow-insecure-localhost
 
 


Bước 3 : Vào lại phần mềm và thực hiện ký số như bình thường.


thunga

File đính kèm: