Sign In

Khánh Hoà diễn tập thực chiến về an toàn thông tin

Sáng 26-12, Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ CECOMTECH Việt Nam tổ chức tập huấn triển khai các chính sách an toàn thông tin mạng và diễn tập thực chiến về an toàn thông tin năm 2023 với chủ đề "Diễn tập thực chiến chủ động phát hiện và ứng phó kịp thời các cuộc tấn mạng nhằm vào các hệ thống thông tin tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh".

Tại chương trình, hơn 70 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chia thành các đội, thực hiện các yêu cầu diễn tập; thực hành phản ứng nhanh và triển khai công tác phối hợp giữa các đơn vị xử lý sự cố tấn công hệ thống mạng (tấn công máy chủ, tấn công qua email, qua web, tấn công phishing...).
Kết quả chấm điểm diễn tập sẽ giúp các đơn vị đánh giá năng lực của mình trong điều tra phân tích và ứng phó sự cố; nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm ứng phó sự cố an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh, bảo đảm hệ thống thông tin được hoạt động ổn định, khôi phục nhanh nhất khi xảy ra sự cố an toàn thông tin.
Đây là một trong các sự kiện thuộc chương trình Tập huấn triển khai các chính sách an toàn thông tin mạng và diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng năm 2023, diễn ra từ ngày 23 đến 26-12. Chương trình dự kiến được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2023, nhằm tăng cường năng lực ứng phó sự cố an toàn thông tin và cải thiện, nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh.

Anh Thư