Sign In

Sẽ chi trả an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID

Bộ Công an đang nâng cấp ứng dụng VNeID để tích hợp tính năng an sinh xã hội trên ứng dụng. Ngay trong tháng 4, khi người dân dùng tài khoản định danh mức độ 2 truy cập, đã có thể nhìn thấy mục này trên ứng dụng. Để chi trả được tiền, ứng dụng sẽ tích hợp tài khoản thanh toán cho những người thuộc diện được hỗ trợ.

Triển khai Đề án 06, Bộ Công an cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tạo lập, đối soát, làm sạch toàn bộ dữ liệu về an sinh xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là điều kiện quan trọng nhất để thực hiện việc chi trả đúng người, đúng đối tượng và không bị gian lận trong quá trình chi trả.
Từ tháng 4, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID sẽ hiển thị tiện ích về an sinh xã hội. Mỗi người dân sẽ được cấp một tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân trên ứng dụng VNeID.
Với tiện ích này, người dân có thể đăng ký tài khoản ngân hàng và số tài khoản Mobile Money mà không cần phải đến trụ sở ngân hàng. Thông tin tài khoản sẽ được xác thực với các ngân hàng. Thông tin danh tính của công dân cùng lúc cũng sẽ được xác thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu của ngành lao động - thương binh và xã hội.
Khi thông tin được xác thực trùng khớp, hồ sơ đề nghị thanh toán được chuyển tới kho bạc Nhà nước. Việc liên thông được thực hiện từ kho bạc – ngân hàng đến người dân trên một hệ thống, và giải quyết trong cùng một thời gian thực.
Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số giúp việc theo dõi quá trình, kết quả chi trả được cập nhật liên tục. Điều này đảm bảo toàn bộ quy trình chi trả qua ứng dụng VNeID được thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng người.
Tiện ích an sinh xã hội thông qua VNeID có tính năng cho phép xác thực người hưởng với những thông tin liên tục được cập nhật, làm sạch. Điều này vừa đảm bảo tiền đến tay đúng đối tượng chính sách, vừa giúp nhà nước không bị thất thu. Mục tiêu đến cuối năm nay, tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản phải đạt tối thiểu 30%.

thudna

Tag: VNeID