Sign In

Truyền thông nâng cao giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số

Sáng 8/5, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao các giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số.

Trong thời gian 1 ngày, huyện tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố và đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương với tổng số trên 1.000 học viên tham gia.
Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã truyền đạt tới các học viên một số nội dung cơ bản về chuyển đổi số (CĐS), tầm quan trọng của CĐS trong xã hội hiện nay; lợi ích của kinh tế số và xã hội số mang lại đối với người dân; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện CĐS cũng như các giải pháp để nâng cao hiệu quả CĐS; một số kỹ năng xử lý an toàn thông tin mạng...

Các doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy móc hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy móc hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


Thông qua hội nghị giúp học viên hiểu rõ lợi ích của CĐS, từ đó triển khai hiệu quả tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về CĐS, qua đó nhằm thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển

thudna