Sign In

Bắc Giang: Thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch

Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm 'Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch' do Bộ Tư pháp phát động, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tập trung tham mưu, rà soát, sử dụng hiệu quả dữ liệu hộ tịch.

Hộ tịch là những thông tin, sự kiện xác định tình trạng của công dân từ khi sinh ra đến khi chết đi như: Khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, nhận con nuôi, quốc tịch...
Toàn bộ dữ liệu này được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, ghi vào sổ, là cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Bắc Giang là tỉnh thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ sớm. 


Cán bộ Sở Tư pháp thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin số hóa hộ tịch trên phần mềm.

Các năm 2021, 2022 và 2023, Sở Tư pháp đã thực hiện số hóa giai đoạn 1, 2, 3 ở cả 10 huyện, thị xã, TP. Toàn tỉnh có 1.671.311 dữ liệu được chuyển chính thức vào hệ thống đăng ký, quản lý điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm này, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, TP và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát dữ liệu theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP (phần mềm 158) vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử bảo đảm chính xác. 
Sở Tư pháp cũng phối hợp với cơ quan công an đối chiếu thông tin, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa 2 phần mềm của Bộ Công an và Bộ Tư pháp. Thường xuyên kiểm tra, xác minh, xử lý đối với những trường hợp dữ liệu hộ tịch có sai khác để bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy trình.

thudna