Sign In

Bắc Kạn: Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công ngành Tư pháp

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, thời gian qua, ngành Tư pháp Bắc Kạn đã nỗ lực thực hiện công tác chuyển đổi số (CĐS) gắn với tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Sở Tư pháp hiện đang thực hiện 133 TTHC thuộc thẩm quyền. Để giảm thời gian, chi phí đi lại của cá nhân, tổ chức, Sở đã nghiên cứu, rà soát cắt giảm 38% thời gian giải quyết một số TTHC đang thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị với các bộ, ngành Trung ương cắt giảm thành phần hồ sơ TTHC để cấp phiếu lý lịch tư pháp; cập nhật, tích hợp, công khai các TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần ngày càng tăng nhanh, đã tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của Nhân dân, doanh nghiệp, tăng tính công khai, minh bạch của TTHC.
Hiện nay, 100% TTHC của Sở Tư pháp được thực hiện qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở thường xuyên được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên phần mềm một cửa, một cửa điện tử liên thông. Việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (LLTP) về án tích cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trên cả nước; tiếp nhận và cung cấp thông tin LLTP trên phần mềm Hệ thống LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp đều bảo đảm thời hạn quy định. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, Sở tiếp nhận 1279 hồ sơ TTHC, trong đó, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến 1279 hồ sơ; 100% hồ sơ đều được nhập trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn người dân về thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, biên soạn tờ gấp “Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp” để cấp phát cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú, hộ tịch, nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự... trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ: https://sotuphap.backan.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ https://pbgdpl.backan.gov.vn).
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp áp dụng các sáng kiến, giải pháp “Đổi mới việc đánh giá giải quyết TTHC của công dân thông qua hình thức trực tuyến bằng QR-code”, “Số hóa hồ sơ công chức, viên chức, hợp đồng lao động để đưa vào lưu trữ điện tử”; tiếp tục thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Sở Tư pháp cũng chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện TTHC và các giao dịch khác, góp phần hình thành “Công dân điện tử” và xây dựng thành công chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến tại Sở còn gặp khó khăn, do chưa xuất được biên lai điện tử. Số liệu thống kê TTHC giữa Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và Cổng DVC Quốc gia chưa thống nhất, dẫn đến kết quả chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của Sở chưa chính xác.
Do vậy, cùng với đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan cấp trên nâng cấp, hoàn thiện, khắc phục các lỗi phần mềm trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của bộ, của tỉnh, trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CCHC. Đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên môi trường mạng, niêm yết công khai kịp thời, đúng quy định các TTHC được UBND tỉnh công bố. Tiếp tục chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm để cải thiện các lỗi phần mềm, tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần cải thiện ngày càng tốt hơn môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ, xây dựng chính quyền thân thiện, trong sạch, minh bạch, hiện đại./.

thudna