Sign In

Bình Thuận: Nỗ lực số hóa sổ hộ tịch

Số hóa sổ hộ tịch không chỉ đem lại lợi ích lớn cho người dân mà còn cho ngành tư pháp. Thời gian qua Sở Tư pháp nỗ lực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh số hóa sổ hộ tịch.

Sổ hộ tịch và những giấy tờ có liên quan đã và đang được số hóa.
Lợi ích lớn
Luật Hộ tịch được Quốc hội thông qua vào năm 2014, đánh dấu việc lần đầu tiên Việt Nam có văn bản ở tầm luật điều chỉnh riêng lĩnh vực hộ tịch. Trong rất nhiều nội dung mang tính đột phá về cải cách hành chính, Luật Hộ tịch đã đưa ra nhiều quy định đòi hỏi phải ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, đồng bộ và thống nhất, đặc biệt là xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

 

Luật đi vào cuộc sống như một làn gió mới làm thay đổi những gì vốn đã cũ không còn phù hợp như, lưu trữ cồng kềnh, tốn không gian, diện tích; bảo quản gặp nhiều khó khăn, dễ mối mọt; công chức phải tự viết tay; dữ liệu hộ tịch của mỗi cá nhân chưa có sự kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan, các địa phương… Thay vào đó là số hóa nhanh gọn hơn, nghĩa là sổ hộ tịch gốc sẽ được scan/chụp lưu vào các file dữ liệu hộ tịch dưới dạng file Excel đã tạo, cập nhật vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. Sau khi hoàn thành, các dữ liệu hộ tịch sẽ được chuyển vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
Việc số hóa này mang lại nhiều lợi ích, trong đó có lợi ích thấy rõ là sẽ không mất thời gian tìm kiếm khi công dân có yêu cầu trích lục mà chỉ cần tra cứu trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có thể trích lục một cách nhanh gọn. Ngoài ra còn nâng cao trình độ tin học của đội ngũ làm công việc này. Xóa bỏ tình trạng lệ thuộc cứng nhắc sinh ra ở đâu thì về đó trích lục hộ tịch, khi số hóa rồi thì người dân có thể đến bất cứ UBND xã nào trên địa bàn tỉnh cũng được trích lục. Nhờ đó, giảm đáng kể chi phí, thời gian đi lại của người dân.
Đẩy mạnh số hóa
Với lợi ích đó, thời gian qua Sở Tư pháp Bình Thuận đã tham mưu UBND tỉnh đầu tư Dự án “tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh” theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Sau khi dự án được phê duyệt, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh việc số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn. Nhờ vậy, đến 7/2023, Bình Thuận đã hoàn thành xong việc số hóa sổ hộ tịch và đã cập nhật lên Cơ sở dữ liệu hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp 1.311.349 trường hợp. Đồng thời, Sở gửi văn bản đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, chuyển cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bình Thuận sang C06 – Bộ Công an để tiến hành cập nhật, đồng bộ và thực hiện việc khai thác, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tinh thần Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Với nỗ lực ấy, Bình Thuận đã được Bộ Tư pháp đánh giá là 1 trong 4 tỉnh, thành phố hoàn thành sớm việc số hóa sổ hộ tịch. Sở Tư pháp cho biết, thời gian tới tiếp tục chủ động phối hợp giữa các ngành, các cấp đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong việc kết nối và chia sẻ dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhất là trong việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân của công dân, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 14 tuổi.
Theo Sở Tư pháp, năm 2023 toàn tỉnh đã đăng ký khai sinh cho 18.591 trường hợp, trong đó đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho trẻ em dưới 14 tuổi 13.580 trẻ, khai tử hơn 9.000 người và kết hôn hơn 10.000 trường hợp.

thudna