Sign In
Trí tuệ nhân tạo sẽ đưa nền kinh tế số tăng trưởng vượt bậc

Trí tuệ nhân tạo sẽ đưa nền kinh tế số tăng trưởng vượt bậc

00:00 15/07/2024

Nền kinh tế số của Việt Nam được dự báo tăng trưởng gấp 11 lần vào năm 2030 và đạt mức 220 tỷ USD. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò then chốt.