Sign In
Tìm giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Tìm giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam

00:00 08/04/2024

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp Viện Nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng (TFGI-Singapore) tổ chức Hội thảo Phát triển kinh tế số và hoàn thiện chính sách về công nghệ: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam.