Sign In

Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số

Trong ba năm (2021-2023), các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số.

Nhiều dự án đem lại hiệu quả như dự án đầu tư hệ thống giáo dục thông minh của Sở Giáo dục và Đào tạo được triển khai trong năm 2021-2022 với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng; dự án của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện với mục tiêu số hóa bản đồ địa chính; cập nhật, định vị những thửa đất biến động do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do chia tách, giao dịch đất đai...
Đến cuối năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã thực hiện đối soát, ký số sổ địa chính điện tử, tích hợp lên hệ thống 220/220 xã với khối lượng dữ liệu không gian là 1.626.176 thửa và dữ liệu thuộc tính là 1.128.667 thửa.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã cập nhật dữ liệu cho 108 xã, xử lý 426.370 đơn; đối soát 419.102 đơn; đồng bộ tích hợp lên hệ thống 93 xã với khối lượng 190.906 đơn; ký số sổ địa chính điện tử 23.601 thửa.

Kon Tum chủ động phòng chống hạn hán mùa khô năm 2024

left center right del
Bảo dưỡng máy móc, thiết bị vận hành tại Khu tưới hồ C19, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.


Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024.
Theo đó, các địa phương cần chủ động huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống hạn, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu, trong đó xác định khả năng bị ảnh hưởng đến từng vùng, từng địa phương để có giải pháp cụ thể bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời địa phương tuyên truyền, phổ biến cho người dân chủ động áp dụng các giải pháp cấp, trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian hạn hán, thiếu nước, tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn; thường xuyên kiểm kê nguồn nước các công trình thủy lợi, điều tiết, dự trữ nguồn nước; tăng cường quản lý, khai thác vận hành các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện bảo đảm theo đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt; phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống hạn, chủ động thực hiện các giải pháp chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, trong năm 2023, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính toàn tỉnh đạt 89,95%, trong đó cấp tỉnh đạt 97,41%, cấp huyện đạt 91,85%, cấp xã đạt 85,15%...
Nhằm đẩy mạnh thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc bảo đảm thực hiện số hóa 100% thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2023; đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết đối với 100% số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp…

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án PPP tại Lâm Đồng

left center right del
Đường cao tốc Liên Khương-Prenn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Văn bản số 940, ngày 7/2/2024, của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án PPP trên địa bàn.

Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện: Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư của hai dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương; chủ động bám sát, trao đổi, làm việc cùng các bộ, ngành Trung ương để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình các bộ, ngành báo cáo Chính phủ đối với các nội dung vượt thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

thunga

Tag: