Sign In

Gia Lai sơ kết công tác cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số quý I-2024

Sáng 16-4, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Đề án 06, Cải cách hành chính tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I-2024 về chuyển đổi số, Đề án 06 và nội dung liên quan đến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; thành viên và Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc các Ban Chỉ đạo: Chuyển đổi số tỉnh, Đề án 06 tỉnh, cải cách hành chính tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị kết nối đến điểm cầu cấp huyện, cấp xã với trên 2.000 đại biểu tham gia.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nêu rõ: 3 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cải cách hành chính (CCHC), Đề án 06 và các nhiệm vụ theo Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của tỉnh, Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo, các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh.
Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Đề án 06, Cải cách hành chính tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: P.D
Một số nhiệm vụ được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, kịp thời giải quyết các “điểm nghẽn” còn tồn trong năm 2023, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, CCHC trên địa bàn tỉnh. Kết quả bước đầu đạt được một số kết quả tích cực như: Hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm 2024, một số tiêu chí thành phần CCHC được cải thiện, triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; trình HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện việc khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chíp, thanh toán không dùng tiền mặt,...
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ, vẫn còn một số nội dung tiến độ thực hiện chậm, nguy cơ không hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Đề án 06 và thực hiện chuyển đổi số của tỉnh cũng như CCHC của tỉnh. Cụ thể, 7/12 chỉ tiêu chưa đạt tại Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh trong quý I-2024, trong đó có một số chỉ tiêu đạt rất thấp; một số đơn vị chưa thực hiện tra cứu, khai thác được thông tin dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia còn thấp; tỷ lệ người dân sử dụng các tiện tích Đề án 06, chuyển đổi số còn chưa cao; tiến độ xây dựng một số dữ liệu còn chậm;…
Để hội nghị đạt kết quả cao, đề ra được các giải pháp thực hiện có hiệu quả CCHC, Đề án 06, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá rõ ràng, khách quan, chứng minh bằng số liệu cụ thể về thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số CCHC tỉnh năm 2023 so với năm 2022; đánh giá hiệu quả trong thực hiện, nhận diện và thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn tồn tại, chậm chuyển biến, chậm tiến độ, những vấn đề là “điểm nghẽn”, còn khó khăn, vướng mắc về pháp lý, hạ tầng, an ninh an toàn, dịch vụ công, kinh phí, nguồn nhân lực,...; từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên làm trước và giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ trong năm 2024 và hướng tới hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025 và các mục tiêu của Đề án 06 đã đề ra.

thudna