Sign In

Huyện Mỹ Xuyên: Đạt nhiều kết quả tích cực sau 2 năm triển khai Đề án 06

Sau hơn 2 năm triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Đề án 06, Huyện ủy, UBND huyện, Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện Mỹ Xuyên đã ban hành 3 quyết định, 8 kế hoạch và 24 công văn triển khai, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thực hiện theo lộ trình đề án. Kết quả sau 2 năm, nhận thức, hành động của các ngành, địa phương và nhân dân về chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng có sự chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành và địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06, niềm tin vào sự thành công của chuyển đổi số được nâng lên. Các ngành, địa phương có sự phối hợp đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, thực hiện trao đổi thông tin, chia sẻ, cũng như phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu (thứ 2 bên trái qua) trao đổi với cán bộ bộ phận một cửa UBND xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) về việc sử dụng các ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: HOÀNG LAN


Công an huyện với vai trò là Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện đã chủ động, kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tăng cường phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung tay thúc đẩy công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Đặc biệt, nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử đã được cung cấp, người dân và xã hội được thụ hưởng ngày càng tốt hơn. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của huyện đã được kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần hỗ trợ các đơn vị thực hiện khai thác thông tin công dân trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Người dân đã được cung cấp đầy đủ các giấy tờ, đảm bảo các hoạt động, công việc hằng ngày cả trên môi trường mạng…
Kết quả, đến nay có 100% công dân đã được cấp mã số định danh cá nhân; công dân đã được cấp 145.560 thẻ căn cước công dân, có 76.261 tài khoản định danh điện tử đã được cấp. Hoàn thành số hóa hộ tịch 135.134 trường hợp, đạt 100%. Có 6.566 hồ sơ đã được rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Số lượng thủ tục hành chính đã thực hiện trên cổng dịch vụ công ngày càng tăng. Tính đến ngày 31/3/2024, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 98.077 hồ sơ. Trả kết quả trước hạn 63.131 hồ sơ, đạt 64%; đúng hạn 34.946 hồ sơ, đạt 36%; không có hồ sơ trễ hạn. Trong đó, mức độ 2: 12.958 hồ sơ; mức độ 3: 31.579 hồ sơ (trực tuyến 5.503 hồ sơ, đạt tỷ lệ 26%); mức độ 4: 53.540 hồ sơ (trực tuyến 27.892 hồ sơ, đạt tỷ lệ 52%). Nhờ đó, điểm đánh giá mức độ hài lòng 14,34/15 điểm, tỷ lệ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 95,6%. 
Mặt khác, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ sở y tế triển khai thực hiện tiếp nhận căn cước công dân thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế khi người dân đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Kết quả ghi nhận 34.627 lượt khám, chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân.
Bên cạnh đó, huyện Mỹ Xuyên cũng triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện có 100% cơ sở giáo dục triển khai hình thức thanh toán học phí, các khoản thu bằng hình thức trực tuyến không dùng tiền mặt; kết nối phần mềm quản lý tài chính với các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai hỗ trợ 16 sản phẩm công nghiệp, sản phẩm OCOP (trong đó 14 sản phẩn OCOP) của 11 hộ sản xuất, kinh doanh tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 44.096 người đã có tài khoản ngân hàng, 3.765 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Vận động 2.253 hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn tạo 1.284 mã QR cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, huyện đã cập nhật lên phần mềm được 6.631/6.773 đối tượng bảo trợ xã hội, đạt 97,9%; 1.309/1.309 người có công, đạt 100%; 81.757/81.757 thông tin người lao động lên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành lao động, đạt 100%…
Với kết quả này, sau 2 năm thực hiện Đề án 06, huyện Mỹ Xuyên đã hoàn thành 14/28 nhiệm vụ, còn lại 3 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, cùng 11 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền được giao. Và để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 06, UBND huyện Mỹ Xuyên đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024, trong đó giao Công an huyện (Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện) phải đảm bảo thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Thực hiện cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư để nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ trực tuyến toàn trình, một phần, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Tuyên truyền, triển khai ứng dụng các tính năng của thẻ căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội… để phục vụ lợi ích của chính người dân, doanh nghiệp.

thudna