Sign In

Kết nối dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thực hiện hiệu quả Đề án 06 ở Bạc Liêu

Đến cuối năm 2022, Bạc Liêu đã hoàn thiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch, là đơn vị đứng thứ 3 cả nước hoàn thành số hóa sổ hộ tịch với 1.179.085 thông tin và chính thức chuyển dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp để khai thác, sử dụng.

Ngay khi Cục CSQLHC về TTXH (Bộ Công an) và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) thống nhất quy trình thực hiện việc đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu triển khai trên cả nước, ngày 24/4/2023, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch về việc rà soát kết quả số hóa sổ hộ tịch, đối chiếu dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch liên tịch về việc rà soát kết quả số hóa sổ hộ tịch.

Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch liên tịch về việc rà soát kết quả số hóa sổ hộ tịch.


Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở TT&TT lựa chọn mỗi đơn vị cấp huyện một xã, phường, thị trấn để tiến hành việc rà soát, đối chiếu dữ liệu thí điểm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc làm cơ sở để triển khai thực hiện trên toàn tỉnh. Đến cuối năm 2023, Bạc Liêu là 1 trong 7 tỉnh, thành thực hiện việc đối sánh, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo 100% thông tin hộ tịch đều được quản lý trên nền tảng điện tử.
Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Bạc Liêu cho biết, việc số hóa dữ liệu hộ tịch mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ quan nhà nước và công dân, khắc phục tình trạng lưu trữ hồ sơ giấy cồng kềnh, gặp khó khăn trong bảo quản, dễ hư hỏng, thất lạc. Khi công dân có yêu cầu liên quan đến hồ sơ hộ tịch, chỉ cần tra cứu dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, số hóa dữ liệu hộ tịch cũng đồng nghĩa xóa bỏ sự lệ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu cấp trích lục hộ tịch; người dân có thể đề nghị cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch ở bất cứ nơi nào hoặc thực hiện việc đăng ký trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian đi lại trong thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch.
Hiện, trên lĩnh vực Tư pháp có 116 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã được cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra đã triển khai tích hợp, cung cấp 4 dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp) kết nối, liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.
Việc chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số theo hướng thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh sẽ bảo đảm toàn bộ sổ hộ tịch còn lưu trữ bằng thủ công được số hóa, tạo lập dữ liệu điện tử và liên thông, kết nối chuyển đổi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu điện tử, hoàn thành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung trên toàn tỉnh. Qua đó, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch trực tuyến; phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan.
Với mục tiêu sớm về đích trong chuyển đổi số, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng như các sở, ban, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thực hiện công tác chuyên môn, nhất là tại những đơn vị thực hiện chức năng giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ ngành và kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đảm bảo kết nối liên thông, thực hiện chia sẻ dữ liệu một cách thông suốt, đồng bộ, an ninh, an toàn với nền tảng dữ liệu quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 06, tiến tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số trong thời gian tới.

thudna