Sign In

Sở Tư pháp Bạc Liêu: Lá cờ đầu trong chuyển đổi số của tỉnh

Đến nay, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã triển khai thực hiện hoàn thành Dự án số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh, là một trong 3 tỉnh đầu tiên trên toàn quốc thực hiện hoàn thành và đưa lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch năm 2023, là một trong 5 tỉnh hoàn thành công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số. Sở Tư pháp Bạc Liêu còn là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính của lĩnh vực tư pháp.

“Năm 2023, Sở Tư pháp Bạc Liêu được Bộ Tư pháp đánh giá, xếp hạng 15/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2022. Có thể nói, năm qua Sở Tư pháp Bạc Liêu đã nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp với 166 nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực tư pháp. Công tác tư pháp của tỉnh tiếp tục đổi mới sáng tạo, có nhiều chuyển biến rõ nét, từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả và đạt được những kết quả khá toàn diện, hầu hết trên tất cả các lĩnh vực”, đồng chí Vưu Nghị Bình - Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, cho biết.

left center right del

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát kết quả số hóa Sổ hộ tịch, đối chiếu dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đối với các xã/thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hải.

Điển hình, công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đạt hiệu quả, rút ngắn thời gian thẩm định từ 15 ngày xuống còn 1 - 5 ngày, đã thẩm định 83 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh (tăng 18,6%). Sở cũng thực hiện đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin ngăn chặn và thông tin về hợp đồng, giao dịch tài sản đã công chứng, chứng thực”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, chứng thực; đưa vào khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp tại địa phương (đã thực hiện nhiều năm). Đến nay, Sở Tư pháp đã lập 9.381 bản lý lịch tư pháp, cập nhật 40.197 thông tin bổ sung vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử và đã cấp 38.767 hồ sơ lý lịch tư pháp cho tổ chức, cá nhân; riêng năm 2023 đã cấp 3.520 lý lịch tư pháp trực tuyến tạo điều kiện cho người dân không phải tốn kém thời gian đi lại như trước.
Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 88% (cao nhất từ trước tới nay). Các công tác giám định tư pháp phối hợp tốt, hiệu quả hơn; hoạt động trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng cần trợ giúp pháp lý. Các hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, tiếp tục được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Bước qua năm 2024, Sở Tư pháp quyết tâm đổi mới sáng tạo hơn, đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ chuyển đổi số để góp phần cùng với tỉnh xây dựng quê hương Bạc Liêu phát triển hiện đại, hiệu quả, giàu đẹp.

Trần Thái – Sở Tư pháp Bạc Liêu

   

thunga

Tag: