Sign In

Sở Tư pháp Đồng Nai: Chuyển giao 4 thiết bị xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học cho các phòng công chứng

​Sáng 23-2, Sở Tư pháp tổ chức chuyển giao 4 thiết bị xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học cho các phòng công chứng trên địa bàn Đồng Nai.

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an về thực hiện Đề án 06 (đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ), Sở Tư pháp sẽ triển khai áp dụng Mô hình số 8 trong quý I-2024.
Nội dung của mô hình là “Toàn bộ các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan thực hiện chứng thực đảm bảo điều kiện cho người dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VNeID khi đi công chứng, chứng thực thay cho các loại giấy tờ. Khuyến khích đầu tư thiết bị đọc QR, đọc chip trên CCCD tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng và doanh nghiệp”.
Bên cạnh đó, trên cơ sở văn bản của Sở TT-TT về việc hỗ trợ thử nghiệm thiết bị đọc CCCD (sinh trắc học), Sở Tư pháp đã tiếp nhận, tổ chức bàn giao 4 thiết bị cho 3 phòng công chứng số 1, 3, 4 và dự kiến áp dụng triển khai thử nghiệm việc xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học (vân tay và khuôn mặt) với thông tin trên CCCD cho tất cả các cá nhân tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch tại các phòng công chứng bắt đầu từ ngày 23-2-2024.
Thời gian thực hiện thử nghiệm việc xác thực cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học là 2 tháng. Kết quả của việc thử nghiệm thiết bị tại các phòng công chứng sẽ là cơ sở quan trọng để tổ chức triển khai và ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị khác trong phạm vi toàn tỉnh.
Việc áp dụng công nghệ sinh trắc học để xác thực cá nhân này sẽ phòng ngừa khả năng sử dụng CCCD giả mạo hoặc sử dụng CCCD của 1 người nhưng thay thế bằng 1 người khác để thực hiện ký kết trong các hợp đồng, giao dịch, đồng thời là bước đệm chuẩn bị cho việc sử dụng căn cước mới (không thể hiện dấu vân tay và tích hợp thông tin sinh trắc học trong chip) kể từ ngày 1-7-2024 tới đây.

Anh Thư