Sign In

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bất kịp xu thế của cuộc cách mạng số, Sở Tư pháp Bạc Liêu tích cực tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc này tạo điều kiện thuận lợi để người dân tăng cường khả năng tiếp cận thông tin pháp luật; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm; phát huy sự chủ động tích cực trong tìm hiểu, sử dụng và chấp hành pháp luật trong cuộc sống.

Thời gian qua, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; thường xuyên triển khai PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như Facebook, Zalo, YouTube, Twitter và các mạng xã hội khác, tạo hiệu ứng tích cực và hiệu quả vượt trội trong PBGDPL. Tỉnh đẩy mạnh áp dụng nhiều hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách, pháp luật; tuyên truyền, tư vấn pháp luật trên sóng truyền hình, qua mạng xã hội.
Sở Tư pháp đã xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu chính thức từ ngày 22/9/2021 với địa chỉ truy cập: https://pbgdpl.baclieu.gov.vn. Trang cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh. Thực hiện các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tư vấn, hỏi đáp pháp luật. Theo đó trang cũng là diễn đàn để thông tin, trao đổi các hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật; cung cấp các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tra cứu, khai thác và sử dụng. Ngoài ra, Trang còn có cổng liên kết với các trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật, Báo Bạc Liêu online, Cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu, Công báo tỉnh Bạc Liêu…