Sign In

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với các đơn vị về đẩy mạnh triển khai Đề án số 06

Sáng ngày 19/02, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án số 06. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06 trong tháng 02/2024.
Trong công tác chỉ đạo, Bộ Tư pháp đã ban hành 02 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2024 của Bộ Tư pháp; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 01/10/2023 của Chính phủ phê duyệt “Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia” của Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã có Công văn gửi các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án số 06…

left center right del
Toàn cảnh cuộc họp

Đồng chí cũng báo cáo về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ như: Bổ sung phương án xử lý đối với 19 Nghị quyết chuyên đề về đơn giản hoá TTHC vào phương án xử lý kết quả rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án 06; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung VBQPPL để thực thi phương án đơn giản hoá TTHC theo yêu cầu tại Nghị quyết số 58/NQ-CP; thực hiện cấp bản điện tử Giấy khai sinh và Trích lục khai tử phục vụ liên thông 02 nhóm TTHC (Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú – hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng); tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC (Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến); xây dựng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Toà án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

left center right del
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại cuộc họp.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục Kiểm tra VBQPPL đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất về việc đôn đốc các bộ, ngành báo cáo lộ trình đơn giản hoá 551 thủ tục hành chính theo 19 Nghị quyết Chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017-2018; và Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia báo cáo về khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất về việc triển khai Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VneID tại Thừa Thiên Huế.
Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung liên quan đến kiểm tra, rà soát VBQPPL, hộ tịch, lý lịch tư pháp... Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ tháng 02/2024. 

thunga

Tag: