Sign In

Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 19/12/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai.
Đánh giá hoạt động năm 2023, Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, hằng quý đều tổ chức họp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của quý trước, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo. Thường trực Ban Chỉ đạo đã trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Cơ quan thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo, phù hợp với định hướng chuyển đổi số của Quốc gia và diễn biến tình hình thực tế tại địa phương, kịp thời tham mưu cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành các cơ chế, chính sách, kế hoạch và văn bản chỉ đạo cụ thể làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện.
Chuyển đổi số của tỉnh năm 2023 đã đi đúng hướng và có một số kết quả khả quan, nhiều nhiệm vụ đã mang lại sản phẩm, hiệu quả rõ ràng. Về xếp hạng ICT Index năm 2022 (chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT) tỉnh Lào Cai đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2020 (2021 không đánh giá). Kết quả thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công của tỉnh Lào Cai luôn đứng trong top dẫn đầu của cả nước.
Năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số đưa ra 30 mục tiêu, trong đó: Kế hoạch số 09-KH/BCĐCĐS ngày 10/3/2023 xác định 23 mục tiêu; Tại hội nghị Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quý II/2023 bổ sung 07 mục tiêu. Kết quả thực hiện: Hoàn thành và vượt kế hoạch giao: 20 mục tiêu; Thực hiện đạt trên 70% kế hoạch giao: 03 mục tiêu; Thực hiện đạt 50% -70% kế hoạch giao: 03 mục tiêu; Thực hiện dưới 50% kế hoạch giao: 04 mục tiêu.
Cũng trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xác định 75 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 23 nhiệm vụ xác định tại Kế hoạch số 09-KH/BCĐCĐS ngày 10/3/2023 về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023; 22 nhiệm vụ bổ sung theo Kế hoạch số 13-KH/BCĐCĐS ngày 27/4/2023; 30 nhiệm vụ theo nội dung bổ sung theo cuộc họp Ban Chỉ đạo các quý. Kết quả thực hiện: Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 50 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ đang thực hiện: 19 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ chưa thực hiện: 06 nhiệm vụ (chủ yếu các nhiệm vụ chưa có hướng dẫn từ Bộ TT&TT hoặc chưa có phương pháp tính toán, thống kê số liệu).
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các mục tiêu, kết quả thực hiện, những nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc. Trong đó nhấn mạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm 2023 như làm tốt công tác thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị, cơ chế chính sách; phát triển dữ liệu đất đai, quản lý dữ liệu môi trường; hoàn thành thu thập dữ liệu công chức, viên chức với 109 trường thông tin; thanh toán không dùng tiền mặt trong y tế vượt chỉ tiêu được giao; thử nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số giáo dục, cửa khẩu; công tác thanh, kiểm tra các dự án CNTT sử dụng ngân sách đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn như việc lựa chọn các giải pháp công nghệ, cơ quan hướng dẫn chuyên ngành còn chậm, lúng túng; công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu; thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội, chống thất thu thuế còn chậm; xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp …,
Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng trong năm 2023 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều kết quả tốt thể hiện qua các chỉ tiêu đạt được, báo cáo đã nêu được những tồn tại, hạn chế, tuy nhiên cùng là những tồn tại chung trên bình diện quốc gia. Năm 2024, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng nhưng cần thận trọng, đảm bảo đồng bộ, xác định rõ các chỉ tiêu đầu ra để đảm bảo hiệu quả, lựa chọn những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh, có trọng tâm, trọng điểm. UBND tỉnh đã thẩm định, đảm bảo các nguồn lực để đầu tư cho chuyển đổi số trong năm 2024, trong đó tập trung vào xây dựng Kho dữ liệu, Trung tâm dữ liệu, Công tác đảm bảo an toàn thông tin, Chuyển đổi số 3 bệnh viện, Triển khai nền tảng giáo dục … Nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 tỉnh cần tập trung xây dựng Đề án Cửa khẩu thông minh; Tổ chức đánh giá kết quả hợp tác với Bộ TT&TT, các đối tác của tỉnh để tiếp tục ký kết trong giai đoạn tới; Cần có cuộc cách mạng về TTHC nội bộ, rào cản lớn nhất khi thực hiện TTHC …
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao công tác chuyển đổi số năm 2023, tuy nhiên cần bổ sung, đánh giá đúng thực chất chuyển đổi số khối cơ quan Đảng, tiến độ triển khai đề án Đô thị thông minh …, Đồng tình với chủ đề năm 2024, tuy nhiên cần tập trung vấn đề phát triển Chính quyền số, liên thông dữ liệu giữa cơ quan Đảng với Chính quyền, cần xác định cơ chế thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đảm bảo thực chất và hiệu quả. 
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong - Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo để có kết quả của năm 2023. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, yêu cầu năm 2024 cần khắc phục tồn tại, yếu kém, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung vào nguồn nhân lực, cần thay đổi nhận thức của hệ thống chính trị, xây dựng các cơ chế, chính sách, chế tài bắt buộc trong triển khai chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy, và yêu cầu thực tiễn của tỉnh để nâng cao mức độ chuyển đổi số của tỉnh, Tập trung xây dựng dữ liệu, kết nối, chia sẻ, thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thí điểm trên địa bàn tỉnh, xây dựng Đề án Cửa khẩu thông minh …
Đồng chí đề nghị trưởng các ngành, đơn vị, địa phương cần nâng cao quyết tâm chính trị hơn nữa về công cuộc chuyển đổi số, đồng thời tập trung các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện 24 nhiệm vụ thuộc 6 nhóm nội dung theo đề xuất của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đề xuất, cũng như tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình Chuyển đổi số của tỉnh đã được ban hành.

Anh Thư