Sign In

Triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID: Tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả

Nhằm tạo thuận tiện cho người dân trong việc đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP); đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã phối hợp triển khai thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ ngày 22/4/2024. Sau 02 tháng thực hiện thí điểm, việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng thực hiện của mọi người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc cấp phiếu LLTP trên VNeID cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Quyết liệt ngay từ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Tư pháp và C06, Bộ Công an đã ký Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG về việc thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó, Cục C06 đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm LLTP quốc gia và Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện Phần mềm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng Phần mềm cho đội ngũ công chức làm công tác LLTP của Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ hành chính công và đội ngũ cán bộ làm công tác tra cứu, xác minh, kết nối dữ liệu của PC06, PV06 - Công an tỉnh, thành phố.


 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương hỗ trợ cán bộ Bộ phận một cửa trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP.

Về phía các địa phương, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực, hạ tầng công nghệ thông tin… để triển khai thí điểm cấp phiếu LLTP một cách đồng bộ, hiệu quả như: Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/3/2024 về triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2024 về việc triển khai thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 3862/UBND-TĐKT ngày 20/4/2024 về việc thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế;... Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã có chính sách hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin LLTP cho người dân có yêu cầu cấp Phiếu; qua đó thúc đẩy nhu cầu cấp Phiếu LLTP của người dân trên ứng dụng VNeID. Ngoài ra, các địa phương cũng tăng cường công tác truyền thông trên các trang báo, đài để người dân biết đến quy trình và những lợi ích của việc thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.
Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và mang lại sự hài lòng cho người dân
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, việc cấp Phiếu LLTP trên VneID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, mang lại sự hài lòng cho người dân và sự thuận lợi cho cán bộ tiếp nhận, tra cứu thông tin, xử lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu.

 


Đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp hướng dẫn công dân thực hiện cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID.

Cụ thể, thủ tục và thành phần hồ sơ cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID đang là phương thức được đơn giản hóa tối đa nhất, chỉ bao gồm Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP; trong đó có 17 trường thông tin nhân thân đã được xác thực và điền tự động. Công dân chỉ phải tích hoặc điền 6 trường thông tin. Công dân được nhận  Phiếu LLTP điện tử để nộp hoặc xuất trình và được tái sử dụng nhiều lần.
Cán bộ làm công tác LLTP, cán bộ tra cứu, xác minh thông tin của cơ quan Công an khi xử lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID không phải thực hiện qua nhiều Phần mềm khác nhau như trước mà chỉ thực hiện trên một hệ thống và có các Phần mềm được kết nối với nhau. Điều này giúp cho cán bộ làm công tác LLTP tiết kiệm được thời gian và công sức.
Nhìn chung, hoạt động thí điểm cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID được người dân thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế đón nhận và tích cực thực hiện. Hoạt động này đã tạo ra cách nhìn nhận mới và hiệu ứng lan tỏa về hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong cấp Phiếu LLTP, đặc biệt là nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công.

Nghiên cứu mở rộng thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn quốc
Từ hiệu quả tích cực của hoạt động thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế tổng kết, đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra sau 02 tháng thực hiện thí điểm. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn quốc; theo đó dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm từ ngày 01/7/2024.
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ quyết định thời điểm thực hiện thí điểm theo điều kiện đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin của mỗi địa phương. Tuy nhiên, chậm nhất đến 31/12/2024, tất cả các địa phương đều triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID và chính thức thực hiện khi Nghị định sửa đổi Nghị định số 111/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị về hạ tầng công nghệ, kinh phí, con người và hoàn thiện về thể chế bảo đảm cho triển khai thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh, thành phố; đồng thời chỉ đạo các cơ quan truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chính sách thí điểm và cách thức thao tác, thực hiện yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

 

Kết quả thực hiện cấp Phiếu LLTP trên VNeID:
- Tính đến hết ngày 14/6/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 11.449  yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID/22.730 tổng số hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP (chiếm tỷ lệ 50,37%); trả kết quả 5.811 Phiếu LLTP, trong đó 4.811 hồ sơ sớm và đúng hạn; 641 hồ sơ quá hạn 01 ngày
- Tính đến hết ngày 11/6/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 1.954 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID/2.782  tổng số hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP (chiếm tỷ lệ 70,23%); trả 1.559 Phiếu LLTP, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm khoảng 95%.

 

thudna

Tag: