Sign In

Yên Bái sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ 1/7

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân, từ ngày 1/7, tỉnh Yên Bái bắt đầu triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) cho công dân.

Để triển khai nhiệm vụ này, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng tiếp tục cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân; bố trí nhân lực để hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID, cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân khi thực hiện giao dịch cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/9/2024. 
Sở Tư pháp chủ động và tiếp tục thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định; phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đẩy mạnh thực hiện việc số hóa, làm sạch dữ liệu thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bảo đảm các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống để đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phục vụ việc cấp phiếu trên ứng dụng VNeID.

 

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại tỉnh Yên Bái đến mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt, chú trọng đến nhóm đối tượng là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin, từ đó giảm thiểu chi phí giải quyết TTHC cho người dân, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả việc triển khai nhiệm vụ này.
Các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Yên Bái để cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn biết và thực hiện. 

thudna