Sign In

Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số trong hoạt động công chứng

10:00 24/03/2024

Ngày 22/3, tại TPHCM, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Hội Công chứng viên TPHCM và Phòng công chứng Liên bang Nga đã tổ chức Hội thảo khoa học "Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công chứng".